ANKARA SOSYAL GELİŞİM DERNEĞİ 2007 yılında bireylerin, evrensel, gelişmiş insan niteliklerine uygun, etik ve milli değerlere bağlı; bilgi ve beceri yönünden bugünün ve yarının gereklerine göre donanımlı; hukukun üstünlüğünü ve insan haklarını benimsemiş; çevreye duyarlı; bedenen ve ruhen sağlıklı ve zinde; üstün vasıflı, eğitimli, kültürlü, görgülü, sevgiye dayalı hizmet üreten; ülkesini, milletini ve tüm insanlığı seven; olayları gerçek boyutları ile kavrayıp olumlu yöne yönlendirebilecek analitik ve kritik düşünme yeteneğini edinmiş kişiler yetişmesine katkıda bulunmak ve bu donanıma sahip fertlerin oluşturduğu mutlu, huzurlu bir toplum oluşmasını sağlamak amacıyla kurulmuştur.

Kurucu Üyeler:

Mehmet ALTUĞ

Hayrettin KÜÇÜKSOY

İbrahim TAN

Mehmet ALDANMAZ

Erol ARCAKLIOĞLU

Necmettin DİN

Yavuz KOCAMIŞ

Görevdeki Yönetim Kurulu:

Hayrettin KÜÇÜKSOY

Süleyman ÇAKMAK

Erhan ÇINAR

Necmettin DİN

Mutlu YAMAN

İsmail PAYDAR

İbrahim ÖZTÜRK

Yönetim Kurulu Yedek:

Numan SARI

Yavuz KOCAMIŞ

Sabri HAFİF

Mehmet ALDANMAZ

Denetim Kurulu:

Erol ARCAKLIOĞLU

Şükrü DÖLEK

Süleyman ÜNLÜ